Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758
CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

​                   Ngày 03/01/2018, Ban Quản lý đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-KCNĐN về cải cách hành chính năm 2018, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức 3, tổ chức tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, thực hiện liên thông các thủ tục hành chính (TTHC), đẩy mạnh công tác đào tạo - bồi dưỡng CBCC-VC, ứng dụng CNTT mạnh mẽ vào xử lý công việc và thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, đánh giá công vụ.

              Tại buổi họp sơ kết, Văn phòng báo cáo những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm.Về công tác thanh tra, kiểm tra CCHC, kiểm soát TTHC, từ ngày 08/6 đến ngày 13/6/2018, Văn phòng đã phối hợp Ban Thanh tra nhân dân tiến hành kiểm tra công vụ đợt 1 trực tiếp tại 08 đơn vị, xem xét đánh giá mức độ hoàn nhiệm vụ 12 đơn vị, kết quả là có 11 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 01 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. Về cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, UBND tỉnh đã có văn bản số 3473/UBND-KSTT ngày 10/4/2018 về việc triển khai nội dung sáng kiến CCHC trong liên thông giải quyết TTHC, Ban Quản lý đang dự thảo Quy định thực hiện cơ chế liên thông trong giải quyết thủ tục cấp Giấy đăng ký đầu tư, cấp Giấy đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động trong các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai để trình UBND tỉnh ban hành thực hiện. Đối với công tác đạo tạo – bồi dưởng, Ban Quản lý đã cử 42 CBCC-VC tham gia các lớp bồi dưỡng: lớp Văn hóa ứng xử, lớp bồi dưỡng Quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên chính, lớp Hội nhập quốc tế, lớp kỹ năng lãnh đạo cấp phòng, lớp tiếp công dân – xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo. Hiện nay, Ban Quản lý đang thực hiện DVC mức 3 cho 13 TTHC, tuy nhiên tỉ lệ doanh nghiệp đăng ký thực hiện chưa cao. Về hiện đại hóa hành chính, Ban Quản lý đã đăng ký và ứng dụng chữ ký số để xác thực văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản – điều hành công việc. Thực hiện chuyển đổi I.office sang hệ thống E.gov, Ban Quản lý đã triển khai chạy thử tại các đơn vị và thực hiện chính thức từ ngày 18/6/2018. 6 tháng đầu năm, Ban Quản lý đã đón tiếp khoảng 15.350 lượt khách đến liên hệ yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công (theo báo cáo của TTHCC). Tại trụ sở Ban Quản lý cũng đón tiếp khoảng 500 lượt khách đến liên hệ công tác. Việc đón tiếp khách đến liên hệ công tác được CBCC Ban Quản lý thực hiện tốt, các hồ sơ của doanh nghiệp gửi đến đều được các chuyên viên Tổ Tiếp nhận và Trả kết quả hướng dẫn tận tình, xem xét kỹ và xử lý đúng thời hạn. Do đó, không có cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nào có kiến nghị, phản ánh hay khiếu nại liên quan đến quy định hành chính tại Ban Quản lý.

image1 (10).jpeg
Ban Quản lý các Khu công nghiệp tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

             Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Các đơn vị chưa chú tân đến phương án đơn giản hóa TTHC, tỉ lệ DVC mức 3 chưa đạt yêu cầu, vẫn còn trễ giải hạn quyết TTHC cả thực tế lẫn trên E.gov, có 01 văn bản nhắc nhở của UBND tỉnh về trễ hạn xử lý văn bản sự vụ, chưa đăng ký sáng kiến, giải pháp CCHC… 

             Để đẩy mạnh công tác CCHC 6 tháng cuối năm, Ban Quản lý cần thực hiện những nội dung trọng tâm: Đẩy mạnh thực hiện  dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4 đạt tỉ lệ cao các TTHC đã đăng ký; tích cực rà soát VBQPPL liên quan dến TTHC; thực hiện phương án rà soát, đơn giản hóa TTHC; tăng cường kiểm tra công tác giải quyết TTHC, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ theo quy trình đã đăng ký tại Ban Quản lý; thực hiện đối thoại DN tại các cuộc gặp gỡ DN trong KCN, lắng nghe và giải quyết các vướng mắc của DN; thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa các lĩnh vực xây dựng – môi trường; lao động – đầu tư; đăng ký kinh doanh – đăng ký đầu tư; triển khai rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính các đơn vị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

 

Văn phòng

 

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​