Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758
ĐỀ XUẤT NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC TẠM ỨNG ĐẾN 03 THÁNG TIỀN LƯƠNG

Theo đó, người lao động được tạm ứng tiền lương theo điều kiện do hai bên thoả thuận và không bị tính lãi suất khi hoàn trả. Mức tạm ứng tiền lương tối đa không quá 03 tháng lương của người lao động. Hiện nay, Bộ luật Lao động 2012 không quy định mức tạm ứng tối đa này.

Dự thảo cũng tiếp tục giữ nguyên các quy định tại Bộ luật lao động 2012, cụ thể, người sử dụng lao động phải tạm ứng tiền lương tương ứng với số ngày người lao động tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân từ 01 tuần trở lên nhưng tối đa không quá 01 tháng lương và phải hoàn trả số tiền tạm ứng.

Ngoài ra, khi nghỉ hàng năm, người lao động được tạm ứng trước một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ.

Bên cạnh đó, Dự thảo cũng bổ sung quy định về việc nâng lương của người lao động, theo đó, việc nâng lương của người lao động được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể hoặc quy chế của người sử dụng lao động.

 

  ​Phòng Quản lý Lao động (Diza)

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​