Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
TỪ NĂM 2021 THỜI GIAN THỬ VIỆC LÊN ĐẾN 6 THÁNG ĐỐI VỚI NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP.

Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) đang đề cập đến việc thay đổi thời gian thử việc đối với một số công việc.

Theo đó, thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và thời gian thử việc không quá 6 tháng đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp.

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 thì người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm:

- Chủ doanh nghiệp tư nhân

- Thành viên hợp danh

- Chủ tịch Hội đồng thành viên

- Thành viên Hội đồng thành viên

- Chủ tịch công ty

- Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Thành viên Hội đồng quản trị

- Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

- Cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.

Dự kiến nội dung nêu trên sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.

Phòng Quản lý Doanh nghiệp​

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​