Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758
THỰC HIỆN BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ LAO ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Trước ngày 10/6/2018, các doanh nghiệp thực hiện các biểu mẫu báo cáo về lao động và gửi về Ban Quản lý (số liệu báo cáo tính đến ngày 31/5/2019), bao gồm các biểu mẫu sau:

- Báo cáo tình hình sử dụng lao động – tiền lương – tiền thưởng 06 tháng đầu năm 2019 và dự kiến tuyển dụng lao động 06 tháng cuối năm 2019 (Mẫu 1);

- Báo cáo về việc thành lập Công đoàn, thực hiện Quy chế dân chủ tại nơi làm việc, các quy định về ATVSLĐ, xây dựng Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Thang bảng lương, thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động (Mẫu 2);

- Báo cáo tai nạn lao động 06 tháng đầu năm 2019 có đính kèm phụ lục 1 và phụ lục 2 (Mẫu 3): biểu mẫu báo cáo này đã được điều chỉnh theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016;

- Báo cáo về tình hình sử dụng lao động nước ngoài 06 tháng đầu năm 2019 (Mẫu 6): biểu mẫu báo cáo này đã được điều chỉnh theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016.

Các biểu mẫu báo cáo định kỳ được đăng tải tại website Ban Quản lý (http://diza.dongnai.gov.vn - Biểu mẫu báo cáo - thống kê) hoặc doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai để nhận các biểu mẫu.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, doanh nghiệp liên hệ Phòng Quản lý Lao động (02513.892.307, số nội bộ: 261 ~ 265) để được hướng dẫn, giải đáp chi tiết.

Ph​òng Quản lý Lao động (Diza)

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​