Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758
VAY VỐN QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Ngày 12/6/2019, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam có Thư ngỏ gửi Chủ đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Qua đó, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam giới thiệu đến các Công ty chính sách cho vay với lãi suất ưu đãi năm 2019 một số thông tin như:

1. Lãi suất vay: 2,6%/năm, cố định trong suốt thời gian vay.

2. Số tiền cho vay: Tối đa 70% tổng mức đầu tư dự án. Hiện tại, mức cho vay không quá 36,6 tỷ đồng đối với một dự án và không quá 73,2 tỷ đồng đối với một Chủ đầu tư.

3. Thời gian vay: Tối đa 10 năm.

4. Thời gian ân hạn: Tối đa 02 năm.

5. Hạng mục cho vay:

     - Hạng mục xây dựng và thiết bị của nhà máy xử lý nước thải tập trung;

     - Hệ thống đường ống thu gom, thoát nước thải khu công nghiệp;

     - Công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường: hồ sự cố, hồ sinh học;

     - Hệ thống quan trắc tự động.

6. Thủ tục vay vốn: Hồ sơ vay vốn theo Điều 11 Thông tư số 03/2017/TT-BTNMT ngày 21/3/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo thông tin trên, các Công ty đầu tư hạ tầng KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai dựa trên nhu cầu thực tế của mình, liên hệ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để được hướng dẫn lập hồ sơ vay vốn phù hợp./.​

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​