Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758
CÔNG BỐ TTHC THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC 3, 4 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
 

​        Ngày 15/5/2020, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 1531/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức 3, 4 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, tỉnh Đồng Nai có 499 thủ tục hành chính DVC mức 3, 4 tại 03 cấp tỉnh, huyện, xã, trong đó:

- Cấp tỉnh: Có 188 thủ tục DVC mức 3 và 266 thủ tục DVC mức 4;

- Cấp huyện: Có 32 thủ tục DVC mức 3 và 07 thủ tục DVC mức 4;

- Cấp xã: Có 06 thủ tục hành DVC mức 3.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp hiện có 05 thủ tục hành chính DVC trực tuyến mức 3 thuộc các lĩnh vực Đầu tư và Việc làm. Bên cạnh đó Ban Quản lý các Khu công nghiệp còn thực hiện DVC trực tuyến tại lĩnh vực Xuất nhập khẩu trên hệ thống eCosys của Bộ Công Thương. Các thủ tục thuộc các lĩnh vực này là những thủ tục có phát sinh số lượng lớn hồ sơ cần được giải quyết. Trung bình mỗi năm Ban Quản lý giải quyết khoảng 1.000 hồ sơ lĩnh vực Đầu tư, 5.000 hồ sơ lĩnh vực Việc làm và 7.000 hồ sơ lĩnh vực Xuất nhập khẩu.

Việc triển khai DVC trực tuyến mức 3, 4 giúp tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch, đơn giản thủ tục giấy tờ; đồng thời đảm bảo công khai, minh bạch hồ sơ, thủ tục.

2-2020-QD-1531.pdf2-2020-QD-1531.pdf

Danh mục DVC mức 3-4.pdfDanh mục DVC mức 3-4.pdf

         - VĂN PHÒNG  -​

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Cao Tiến Sỹ - Trưởng ban
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai