Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại các công trình xây dựng luôn là vấn đề đặc biệt quan tâm và chú trọng, vì ngành thi công xây dựng là một trong những ngành có nhiều nguy cơ cao xảy ra tai nạn lao động, mà người trực tiếp gánh chịu đầu tiên là những người lao động tham gia làm việc tại các công trường.

Nhằm thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong xây dựng, chủ động phòng ngừa và hạn chế tai nạn lao động trong thời gian tới; ngày 01/6/2020, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản số 6131/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, trong đó chỉ đạo các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các Chủ đầu tư, Nhà thầu thi công công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác nêu trên.

An-toan-lao-dong.jpg

Hình ảnh minh họa: Được lấy từ nguồn:

https://vienquanlyxaydung.com/dieu-kien-nang-luc-doi-voi-ca-nhan-phu-trach-cong-tac-toan-lao-dong/

Ngoài ra, theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị trên phải xây dựng Chương trình, Kế hoạch cụ thể, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định.

Việc nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, chủ động phòng ngừa tai nạn lao động trong lĩnh vực xây dựng không chỉ đòi hỏi người lao động phải nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc, mà hơn thế nữa là cần có sự chung tay của nhiều phía như: Chủ đầu tư, Nhà thầu, Người lao động và các Cơ quan quản lý nhà nước.

Về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng được Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017; những yêu cầu kỹ thuật an toàn trong xây dựng được quy định tại QCVN 18: 2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia “An toàn trong xây dựng”.

 (Đính kèm văn bản số 6131/UBND-KGVX ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh).

6131.UBT-Tang cuong cong tac ATVSLD tai cac cong trinh xay dung tren dia ban tinh.pdf6131.UBT-Tang cuong cong tac ATVSLD tai cac cong trinh xay dung tren dia ban tinh.pdf

- Phòng Quản lý Quy hoạch Xây dựng - 

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Cao Tiến Sỹ - Trưởng ban
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai