Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Kế hoạch số 87/KH-BCĐ ngày 21/5/2020 của Ban chỉ đạo PCCC&CNCH tỉnh Đồng Nai về thực hiện công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ban Quản lý các KCN Đồng Nai xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2020 trên địa bàn các KCN tỉnh Đồng Nai như sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

- Thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH); nâng cao chất lượng công tác an toàn PCCC&CNCH tại các KCN.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC&CNCH đến các doanh nghiệp; xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH trên địa bàn các KCN.

- Triển khai biện pháp, giải pháp an toàn PCCC&CNCH tại các KCN, phấn đấu kiềm chế, làm giảm số vụ cháy; hạn chế để xảy ra các vụ cháy, nổ lớn gây hậu quả nghiêm trọng gây thiệt hại về người và tài sản tại các KCN.

2. Nội dung, biện pháp thực hiện:

- Phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai và các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC&CNCH tại các KCN nhằm nâng cao trách nhiệm, nhất là đối với người đứng đầu, tự giác chấp hành pháp luật về PCCC; phổ biến về PCCC tại các buổi họp giao ban các doanh nghiệp trong KCN định kỳ 02 lần/năm do Ban Quản lý các KCN chủ trì triển khai đến các doanh nghiệp.

- Phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục hướng dẫn các Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN và các doanh nghiệp trong các KCN duy trì hoạt động đội PCCC cơ sở, đội PCCC chuyên ngành; xây dựng phương án chữa cháy, CNCH tại từng KCN; phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn về PCCC đối với các doanh nghiệp không tuân thủ các yêu cầu, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền trong công tác đảm bảo PCCN&CNCH.

- Tham gia các Đoàn kiểm tra liên ngành về PCCC&CNCH đối với các doanh nghiệp, KCN có nguy hiểm về cháy, nổ; Đoàn kiểm tra chuyên đề các cơ sở trong các KCN có tính chất nguy hiểm cháy nổ cao, quy mô lớn, tính chất phức tạp, các sản phẩm dễ cháy, nổ (xăng, dầu, hóa chất, gỗ); Đoàn kiểm tra theo Kế hoạch định kỳ hàng năm của Ban Chỉ đạo tuần lễ quốc gia an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020.

- Thường xuyên theo dõi, phát hiện, chỉ đạo các Công ty hạ tầng kiểm tra tình trạng hoạt động của các trụ cấp nước chữa cháy tại các KCN, thực hiện bảo dưỡng các trụ cấp nước chữa cháy, kịp thời sửa chữa, khắc phục đảm bảo hoạt động ổn định, cấp nước liên tục.

- Hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về thẩm duyệt thiết kế PCCC đối với các dự án, công trình thuộc đối tượng phải thẩm duyệt PCCC trong quá trình cấp Giấy phép xây dựng và nghiệm thu PCCC trước khi đưa công trình vào khai thác sử dụng theo quy định của Luật PCCC và Luật Xây dựng hiện hành.

- Vận động các doanh nghiệp trong KCN, Công ty hạ tầng KCN tham gia “Ngày toàn dân PCCC 04/10 năm 2020” và đưa thông tin triển khai lên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý các KCN để các doanh nghiệp biết, tham gia hưởng ứng.

- Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh và các Sở, ngành liên quan thực hiện công tác hậu kiểm Giấy phép xây dựng đối với các dự án đã được cấp Giấy phép xây dựng trong năm 2020, theo đó bao gồm kiểm tra công tác thi công theo thiết kế PCCC và công tác đảm bảo PCCC công trường.

3. Phân công, trách nhiệm:

- Giao Phòng Quản lý Quy hoạch Xây dựng chủ trì, phối hợp Văn phòng Đại diện, các phòng trực thuộc Ban Quản lý các KCN thực hiện các nội dung liên quan công tác an toàn PCCC&CNCH tại các KCN tỉnh nêu tại Mục 2; phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành thực hiện tốt công tác PCCC&CNCH tại các KCN; tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành, đoàn kiểm tra chuyên đề, đoàn kiểm tra định kì hàng năm đối với các doanh nghiệp thuộc KCN.

- Trách nhiệm của các Công ty hạ tầng KCN: Phối hợp thực hiện tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC&CNCH đến các doanh nghiệp trong KCN; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các trụ cấp nước chữa cháy tại KCN, đảm bảo các trụ cấp nước chữa cháy luôn hoạt động ổn định; trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị, con người để duy trì hoạt động đội PCCC chuyên ngành của KCN; xây dựng phương án PCCC&CNCH cho KCN.

- Trách nhiệm của các doanh nghiệp trong KCN: Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định pháp luật về PCCC trong quá trình hoạt động sản xuất; trang bị phương tiện, thiết bị, con người để duy trì hoạt động đội PCCC cơ sở tại nhà máy; thi công lắp đặt thiết bị PCCC đúng theo bản vẽ thiết kế PCCC đã được cơ quan thẩm quyền thẩm duyệt.

4. Tổ chức thực hiện:

- Phòng Quản lý Quy hoạch Xây dựng, Văn phòng Đại diện, các phòng trực thuộc Ban Quản lý các KCN, các Công ty Đầu tư Kinh doanh hạ tầng KCN, các doanh nghiệp trong KCN rà soát, triển khai đầy đủ nội dung của Kế hoạch này. Định kì trước ngày 05/6 và trước ngày 05/12 trong năm: yêu cầu các Công ty Đầu tư Kinh doanh hạ tầng KCN báo cáo tình hình, kết quả công tác PCCC&CNCH về Ban Quản lý các KCN để theo dõi, chỉ đạo và tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo PCCC tỉnh.

- Giao Phòng Quản lý Quy hoạch Xây dựng đầu mối theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ thực hiện báo cáo Ban chỉ đạo PCCC tỉnh về tình hình, kết quả công tác PCCC&CNCH tại các KCN.

Trên đây là Kế hoạch của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai về công tác đảm bảo an toàn PCCC&CNCH năm 2020 tại các KCN trên địa bàn tỉnh.​

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Cao Tiến Sỹ - Trưởng ban
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai