Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758
KẾT QUẢ THU HÚT ĐẦU TƯ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
 

Từ đầu năm đến ngày 28/6/2020, Ban Quản lý các KCN cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 40 dự án FDI mới với tổng vốn đầu tư là 167.798.759 USD; điều chỉnh 271 dự án FDI, trong đó có 53 lượt dự án thực hiện điều chỉnh tăng vốn với mức vốn tăng là 479.074.288 USD; điều chỉnh giảm vốn 01 dự án với mức vốn giảm 9.950.000 USD; tổng thu hút vốn FDI đạt 636.927.047 USD. Đồng thời, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 13 dự án trong nước với vốn đầu tư 1.085 tỷ đồng, điều chỉnh 14 dự án trong nước, trong đó có 01 dự án tăng vốn 280 tỷ đồng.

Qua số liệu tổng hợp, tình hình thu hút đầu tư nước ngoài vào các KCN Đồng Nai trong những tháng đầu năm 2020 đạt 60% chỉ tiêu đặt ra của năm 2020 (1,1 tỷ USD).

Đa số dự án mới thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ (22/40) với vốn đầu tư đăng ký là 121,3 triệu USD, chiếm 72,63% tổng vốn đăng ký mới; chủ yếu là thuê nhà xưởng để sản xuất (18/22  dự án thuê nhà xưởng).

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Cao Tiến Sỹ - Trưởng ban
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai