Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758
ĐỀ XUẤT SỬA ĐIỀU KIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
 

Cụ thể, sửa đổi quy định tuổi được cử đi đào tạo sau đại học lần đầu đối với cán bộ, công chức từ 40 tuổi lên 45 tuổi đảm bảo dần tương thích với quy định mới về tuổi nghỉ hưu được nêu tại Bộ luật Lao động 2019.

Bên cạnh đó, còn đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau:

- Bổ sung nội dung bồi dưỡng về “Công nghệ thông tin” nhằm đáp ứng đòi hỏi thực tiễn về ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, quản lý, điều hành cũng như vận hành Chính phủ điện tử.

- Bổ sung chương trình, tài liệu bồi dưỡng:

+ Bổ sung chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập nhằm đảm bảo sát, đúng với đặc thù quản lý, lãnh đạo của đối tượng này;

+ Bổ sung chương trình, tài liệu bồi dưỡng ngạch công chức chuyên ngành, bảo đảm phù hợp với yêu cầu đặc thù quản lý ngành, lĩnh vực, đáp ứng đòi hỏi về   bồi dưỡng chuyên sâu chuyên môn, nghiệp vụ để thực thi công vụ.

  Phòng Quản lý Lao động (Diza)​

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Cao Tiến Sỹ - Trưởng ban
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai