Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758
THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC

Trong quá trình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Nghị định 149/2018/NĐ-CP cho đến nay, các doanh nghiệp đã nhận thức rõ tính hiệu quả và tầm quan trọng của quy chế dân chủ tại cơ sở, việc tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc được vận dụng linh hoạt, đi vào chiều sâu, chất lượng các cuộc đối thoại được nâng lên. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng quan tâm hơn đến hoạt động thương lượng tập thể, kịp thời xây dựng và ký kết những điều khoản có lợi hơn so với quy định pháp luật lao động, tạo điều kiện để người lao động tham gia giám sát, kiểm tra, nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo dân chủ tại doanh nghiệp.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời đưa nội dung của quy chế dân chủ tại cơ sở đến gần hơn không chỉ người lao động mà cả người sử dụng lao động thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai đã phối hợp với Liên Đoàn Lao động tỉnh triển khai đến các doanh nghiệp trong KCN nội dung của quy chế dân chủ tại cơ sở bằng các thứ tiếng: Anh, Nhật, Hàn và Trung (do Sở Ngoại vụ biên dịch).

(Đính kèm file Anh.zipAnh.zip, hàn.ziphàn.zip , Nhật.zipNhật.zip , trung.ziptrung.zip)

  Phòng Quản lý Lao động (Diza)​

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Cao Tiến Sỹ - Trưởng ban
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai