Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758
SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN VÀ DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC LÃNH SỰ - BỘ NGOẠI GIAO

​         Ngày 26/6/2020, Bộ Ngoại giao có văn bản số 2148/BNG-LS về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính c​ông ích trong giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực lãnh sự. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản số 7988/UBND-HCC ngày 10/7/2020 để khuyến nghị các cơ quan, cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực lãnh sự.

Để thúc đẩy chủ trương phát triển Chính phủ điện tử và tăng cường hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, Bộ Ngoại giao triển khai việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Ngoại giao và dịch vụ bưu chính công ích khi có nhu cầu giải quyết các TTHC theo địa chỉ Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC của Bộ Ngoại giao (Bộ phận Một cửa).

Theo đó, 08 TTHC về lĩnh vực lãnh sự được tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa, gồm: Thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ; thủ tục gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ; thủ tục sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (chỉ áp dụng đến 30/6/2020); thủ tục cấp công hàm đề nghị cấp thị thực; thủ tục chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu; thủ tục chứng nhận xuất trình giấy tờ, tài liệu; thủ tục cấp bản sao trích lục giấy tờ hộ tịch (chỉ áp dụng cho các giấy tờ hộ tịch đã đăng ký tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài); thủ tục gia hạn tạm trú, cấp thị thực cho người nước ngoài đang tạm trú ở Việt Nam (chỉ áp dụng cho người nước ngoài thuộc diện Bộ Ngoại giao quản lý).

Từ ngày 01/7/2020, Bộ phận Một cửa tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao chỉ tiếp nhận tờ khai điện tử được cá nhân, tổ chức kê khai trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Ngoại giao tại trang https://dichvucong.mofa.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công Quốc gia tại trang: https://dichvucong.gov.vn.

Thông tin chi tiết xem  File đính kèmBNG2148LS - lĩnh vực lãnh sự.pdfBNG2148LS - lĩnh vực lãnh sự.pdf

- VĂN PHÒNG BAN -

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Cao Tiến Sỹ - Trưởng ban
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai