Thứ bảy, ngày 4/6/2016
THAM GIA GIẢI BÁO CHÍ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG “GIẢI BÚA LIỀM VÀNG” TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ II – NĂM 2021
 

Ngày 27/5/2021, Ủy Ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai có công văn 5812/UBND-KGVX thực hiện Kế hoạch số 50-KH/TU ngày 20/5/2021 của Tỉnh ủy về tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Đồng Nai lần thứ II – 2021, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham dự giải:

- Về tác giả: Cán bộ, đảng viên, giảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, các tổ chức chính trị - xã hội và mọi người dân đang công tác, cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Về tác phẩm: Là các tác phẩm báo chí thuộc tất cả các thể loại báo in; báo điện tử; phát thanh; truyền hình. 

2.     Nội dung:

Tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, cán bộ, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng, lãng phí (Thể lệ giải kèm theo).

          3. Thời gian tác phẩm dự giải:

          - Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 01/11/2020 đến hết ngày 15/9/2021.

- Thí sinh gửi tác phẩm về ban tổ chức giải thưởng (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy): Số 90, đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai trước ngày 24/9/2021 tính theo dấu bưu điện. Điện thoại: 0251.3810.394; Email: Giaibualiemvangdongnai@gmail.com.

  (đính kèm Kế hoạch và Thể lệ Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Đồng Nai lần thứ II – năm 2021 Kế hoạch và Thể lệ tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng -Giải Búa liềm vàng- tỉnh Đồng nai lần thứ II-năm 2021.pdfKế hoạch và Thể lệ tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng -Giải Búa liềm vàng- tỉnh Đồng nai lần thứ II-năm 2021.pdf)
Phòng Quản lý Lao động (Diza)
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Văn Danh - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai