Thứ bảy, ngày 4/6/2016
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI BAN HÀNH

Ngày 27/5/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành, cụ thể như sau:

1. Quyết định số 52/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2010 ban hành Quy định giải thưởng chất lượng tỉnh Đồng Nai.

2. Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Giải thưởng Chất lượng tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 52/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

3. Quyết định số 72/2012/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2012 ban hành Quy định khen thưởng trong hoạt động Khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai.

4. Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2014 về việc Quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

5. Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2018 ban hành Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai.

Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2021 (đính kèm Quyết định số 20/20121/QĐ-UBND:20-2021-QĐ-UBND.pdf)

 

Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Văn Danh - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai