Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3993221
THÔNG TIN CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN CÔNG TY TNHH KOBELCO VIỆT NAM TẠI KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II
 

Thực hiện nội dung Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 55/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh, ngày 03/6/2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã có văn bản số 1822/KCNĐN-DN thông tin đến Sở, ngành về việc Chủ đầu tư Dự án Công ty TNHH Kobelco Việt Nam quyết định chấm dứt hoạt động của dự án tại KCN Biên Hòa II kể từ ngày 12/5/2021.

Dự án Công ty TNHH Kobelco Việt Nam hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 9985575564, chứng nhận lần đầu ngày 09/6/2004, chứng nhận thay đổi lần thứ năm ngày 16/10/2017 do Ban Quản lý các khu công nghiệp cấp tại KCN Biên Hòa II, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Ban Quản lý các khu công nghiệp thông tin đến các tổ chức, cá nhân biết, phối hợp để xử lý các vấn đề liên quan của dự án. Đồng thời, đề nghị chủ đầu tư thanh lý dự án đầu tư và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật.

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Văn Danh - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai