Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3993221
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ LĨNH VỰC, TIÊU CHÍ, QUY ĐỊNH CÔNG NHẬN CÁ NHÂN, TỔ CHỨC TƯ VẤN VIÊN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Theo Quyết định số 632/QĐ-BKHĐT ngày 17/5/2021, mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và v​ừa ngành Kế hoạch và Đầu tư trong các lĩnh vực như: Tư vấn về thành lập và vận hành doanh nghiệp; tư vấn về quản trị và phát triển doanh nghiệp; tư vấn về chuyển đổi số cho doanh nghiệp; tư vấn về đầu tư; tư vấn về đấu thầu; tư vấn về tiếp cận tài chính.

Quyết định số 632/QĐ-BKHĐT ngày 17/5/2021quy định rõ về các tiêu chí công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên ngành Kế hoạch và Đầu tư và Quy trình đăng ký, công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Cá nhân, tổ chức tham gia Mạng lưới tư vấn viên có các quyền lợi như: Được ưu tiên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng về các lĩnh vực tư vấn ngành Kế hoạch và Đầu tư; Được ưu tiên giới thiệu tham gia cung cấp dịch vụ hỗ trợ DNNVV theo các chương trình hỗ trợ sử dụng ngân sách nhà nước.

Nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức tham gia Mạng lưới tư vấn viên: Các nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật hiện hành về cung cấp dịch vụ tư vấn, thực hiện hợp đồng tư vấn và quy định tại Điều 27 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Định kỳ 06 tháng cập nhật các thông tin về năng lực, kinh nghiệm và các hợp đồng tư vấn đã thực hiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa lên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chấp hành quy định của pháp luật trong thực hiện tư vấn, không có hành vi trục lợi khi thực hiện tư vấn và không tư vấn doanh nghiệp thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Quyết định số 632/QĐ-BKHĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 17/5/2021. Cục PTDN là cơ quan đầu mối của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất quản lý vận hành Mạng lưới tư vấn viên theo quy định của Thông tư số 06/2019/TT-BKHĐT và quy định ban hành kèm theo Quyết định này.​QĐ632.pdfQĐ632.pdf

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Văn Danh - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai