Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3993221
THÔNG TIN CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN CÔNG TY TNHH PLATZ VIỆT NAM - KCN SÔNG MÂY
 

Ngày 25/6/2021, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai đã ban hành văn bản số 2181/KCNĐN-DN về việc thông tin chấm dứt hoạt động dự án Công ty TNHH Platz Việt Nam tại KCN Sông Mây, thông tin như sau:

Dự án Công ty TNHH Platz Việt Nam hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 8746524761 chứng nhận lần đầu ngày 25/7/2012, chứng nhận thay đổi lần thứ hai ngày 22/5/2019 do Ban Quản lý các KCN Đồng Nai cấp tại KCN Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (thuê nhà xưởng của Công ty HH Kim loại Sheng Bang để triển khai hoạt động).

Ngày 10/6/2021, Chủ đầu tư Dự án Công ty TNHH Platz Việt Nam có văn bản thông báo về việc chấm dứt hoạt động của dự án tại KCN Sông Mây kể từ ngày 31/3/2020.

Lý do chấm dứt: Công ty TNHH Platz Việt Nam sáp nhập vào Công ty HH Kim loại Sheng Bang.

Do vậy, Ban Quản lý các khu công nghiệp thông tin đến các tổ chức, cá nhân biết. Đồng thời, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã thông tin đến các đơn vị liên quan biết, phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với các vấn đề liên quan của dự án và đề nghị nhà đầu tư thanh lý dự án đầu tư theo quy định và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Văn Danh - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai