Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3993221
THÔNG TIN CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN CÔNG TY CP FIRESAVE – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI TẠI KCN NHƠN TRẠCH III – GIAI ĐOẠN 2
 

Ngày 01/7/2021, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai đã ban hành văn bản số 2291/KCNĐN-DN về việc thông tin chấm dứt hoạt động dự án Công ty CP Firesave – Chi nhánh Đồng Nai tại KCN Nhơn Trạch III – giai đoạn 2, thông tin như sau:

Dự án Công ty CP Firesave – Chi nhánh Đồng Nai hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4685763363 cấp lần đầu ngày 17/5/2016 do Ban Quản lý các KCN Đồng Nai cấp tại KCN Nhơn Trạch III – giai đoạn 2 (thuê nhà xưởng của Công ty CP Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Nhật Bản), huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 27/6/2021, Chủ đầu tư Dự án Công ty CP Firesave – Chi nhánh Đồng Nai có văn bản thông báo về việc chấm dứt hoạt động của dự án tại KCN Nhơn Trạch III – giai đoạn 2 kể từ ngày 21/6/2021.

Lý do: Dự án hoạt động không hiệu quả, nhà đầu tư quyết định chấm dứt dự án trước thời hạn.

Do vậy, Ban Quản lý các khu công nghiệp thông tin đến các tổ chức, cá nhân biết. Đồng thời, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã thông tin đến các đơn vị liên quan biết, phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với các vấn đề liên quan của dự án và đề nghị nhà đầu tư thanh lý dự án đầu tư theo quy định và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Văn Danh - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai