Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3993221
BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỈNH ĐỒNG NAI, GIAI ĐOẠN 2021-2030 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
 

Biến đổi khí hậu là sự thay đổi của khí hậu và của những thành phần liên quan gồm đại dương, đất đai, bề mặt Trái đất và băng quyển như tăng nhiệt độ, băng tan và nước biển dâng. Trước đây biến đổi khí hậu diễn ra trong một khoảng thời gian dài do tác động của các điều kiện tự nhiên, tuy nhiên thời giàn gần đây, biến đối khí hậu xảy ra do tác động của các hoạt động của con người như việc sử dụng nguyên liệu hóa thạch trong giao thông vận tải và sản xuất công nghiệp thải vào môi trường các khí nhà kính.

Theo đánh giá của Tổ chức Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP), Việt nam là một trong 5 nước đứng đầu thế giới dễ bị tổn thương nhất do biến đổi khí hậu, đánh giá mức độ tổn thương do tác động của biến đổi khí hậu trong 30 năm tới thông quá 42 yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường tại 193 quốc gia, Việt Nam xếp thứ 23 trong tổng số 193 quốc gia và là một trong 30 nước chịu “rủi ro rất cao”.Biến đổi khí hậu tác động tới tất cả các vùng, miền, các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đời sống, y tế và sức khỏe cộng đồng của quốc gia.

Mặc dù, Đồng Nai không thuộc các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu, song theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn cho thấy, dưới tác động của biến đổi khí hậu đã làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nền nhiệt có khuynh hướng gia tăng liên tục trên phạm vi toàn tỉnh với cường độ khác nhau. Khu vực phía nam bao gồm thành phố Biên Hòa và phần lớn huyện Long Thành và Nhơn Trạch là vùng được đánh giá vừa có giá trị các yếu tố nhiệt độ cao nhất cả tỉnh và đồng thời cũng là vùng ghi nhận có mức độ tăng nên nhiệt độ cao hơn các khu vực khác của tỉnh Đồng Nai.

Tổng lượng mưa hàng năm tại tỉnh Đồng nai có xu hướng tăng, đến cuối thế ký 21 trong giai đoạn nhưng năm 2080 (2071-2100), tổng lượng mưa hàng năm được dự báo có mức tăng cao hơn so với các giai đoạn trước. Khu vực phía bắc tỉnh Đồng Nai bao gồm phần lớn các huyện Tân Phú, Định Quán và Vĩnh Cữu thường có cường độ mưa hàng năm cao nhất tỉnh. Khu vực phía nam và đông nam (chủ yếu là huyện Cẩm Mỹ) thường ghi nhận có tổng lượng mưa hàng năm thấp nhất.

Xuất phát từ thực tế trên, ngày 18/4/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai 1257/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bản tỉnh Đồng Nai đến năm 2020. Đồng Nai đã đưa 64 dự án ứng phó biến đổi khí hậu vào danh mục ưu tiên với tổng vốn đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng. Các dự án này chủ yếu tập trung cho công tác chống ngập, thoát nước, các hồ đập thủy lợi và công trình chống xâm nhập mặn.

Để tiếp tục phát huy các kết quả được của Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh ở giai đoạn trước, xây dựng và cập nhật kế hoạch hành động thích ứng, ứng phó biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện của tỉnh Đồng Nai trong tình hình hiện nay. Ngày 10/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 2728/QĐ-UBND banh hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Với một số mục tiêu chính:

- Xác định được các thách thức và cơ hội của biến đổi khí hậu đối với quá trình phát triển các ngành, lĩnh vực của địa phương; các giải pháp ưu tiên nhằm thích ứng biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí thải nhà kính giai đoạn 2021 đến 2030, tầm nhìn đến 2050.

- Rà soát, điều chỉnh bổ sung yếu tố biến đổi khí hậu trong chiến lượng, chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành, lĩnh vực và địa phương.

- Tăng cường năng lức về thích ứng, phòng, chống thiên tai, ngập lụt, giảm phát thải khí nhà kính, tăng trưởng xanh đối với đội ngũ cán bộ công chức các cấp, doanh nghiệp và cộng đồng; quản lý, khai khác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững và hiệu quả góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai./.​

 

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Văn Danh - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai