Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3993221
THỰC HIỆN PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
 

Thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TU ngày 24/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về tăng cường sự lãnh đạo thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt sau khi được phân loại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ngày 13/8/2021, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản số 9661/UBND-KTN về việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai giao UBND các huyện, thành phố, các đơn vị thu gom chất thải, các Sở ngành, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí,… tiếp tục thực hiện các biện pháp để thực hiện tốt việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Trong đó, tập trung thực hiện một số biện pháp như:

-  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn với nhiều hình thức như: truyền thông đa phương tiện, xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên, tờ rơi, pano, áp phích,… Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan liên quan; nâng cao ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và người dân trong việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, đổ rác đúng nơi quy định. Khuyến khích người dân tái chế, tái sử dụng rác thải, giảm thiểu lượng chất thải phải xử lý tập trung. Có biện pháp xử lý đối với trường hợp các cá nhân, các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt không thực hiện theo đúng quy định.

-  Có biện pháp kiểm tra việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn của các hộ gia đình, khu thương mại – dịch vụ, công sở, khu công cộng, dịch vụ vệ sinh công cộng, các cơ sở sản xuất thuộc thẩm quyền quản lý; qua đó nhắc nhở và xử lý vi phạm đối với các trường hợp không thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, bỏ rác không đúng nơi quy định./.​

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Văn Danh - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai