Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758
THÔNG TƯ 07/2019/TT-BXD SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU THÔNG TƯ 03/2016/TT-BXD

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Thông tư 07/2019/TT-BXD có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020, trong đó một số điều chỉnh, thay đổi so với Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016, như sau:

- Đối với công trình nhà, kết cấu dạng nhà, công trình có nhiều tầng có sàn (không bao gồm nhà ở riêng lẻ), tầng lửng không tính vào số tầng công trình khi chỉ bố trí sử dụng làm khu kỹ thuật, có diện tích sàn xây dựng không vượt quá 10% diện tích sàn xây dựng của tầng ngày bên dưới và không vượt quá 300 m2. Mỗi công trình chỉ được phép có một tầng lửng không tính vào số tầng của công trình.

Thay đổi một số nội dung về phân cấp công trình xây dựng tại các Phụ lục I, Phụ lục II. Tiêu chí phân cấp theo quy mô kết cấu đối với các công trình có nhiều tầng có sàn và nhà, kết cấu dạng nhà:

+ Nhà, kết cấu dạng nhà: phân cấp theo số tầng của công trình: 2÷7 tầng: cấp III; 8 ÷ 24 tầng: cấp II; 25 ÷ 50 tầng: cấp I.

+ Công trình có nhiều tầng sàn: Tổng diện tích sàn <1000 m2: cấp IV; tổng diện tích sàn từ 1000 ÷ 10.000 m2: cấp III; tổng diện tích sàn từ 10.000 m2 ÷  30.000 m2: cấp II; tổng diện tích sàn > 30.000 m2: cấp I

Như vậy, Thông tư 07/2019/TT-BXD thay đổi một số tiêu chí về phân cấp công trình xây dựng đối với công trình có nhiều tầng sàn và kết cấu dạng nhà, đó là không phân cấp theo chiều cao >6m (Thông tư 03) mà phân cấp theo số tầng và Tổng diện tích sàn > 30.000 m2 mới là công trình cấp I.


​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Cao Tiến Sỹ - Trưởng ban
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai