Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TỔ CHỨC HỘI THI THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020 CỦA TỈNH ĐỒNG NAI
     Ngày 09/6/2020, UBND tỉnh có văn bản số 6517/UBND-HCC về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Hội thi Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020; gắn với Kế hoạch số 5395/KH-UBND ngày 13/5/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức Hội thi Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020, thời gian tổ chức Hội thi có sự điều chỉnh như sau:

 - Các đơn vị, địa phương sẽ tổ chức cuộc thi, đồng thời gửi bài dự thi về Sở Nội vụ trước ngày 31/7/2020 (theo Kế hoạch số 5395/KH-UBND là ngày 30/6/2020).

- Từ ngày 01/8/ đến 30/8/2020: Ban Tổ chức sẽ tổ chức đánh giá, xét chọn các bài dự thi của các đơn vị gửi về, công bố kết quả và trao giải thưởng -Vòng chung kết (theo Kế hoạch số 5395/KH-UBND là từ ngày 01/7 đến 31/7/2020).

Như vậy thời gian để các đơn vị, địa phương tổ chức cuộc thi, thời gian gửi bài dự thi và Ban Tổ chức tổ chức đánh giá, xét chọn các bài dự thi của các đơn vị gửi về, công bố kết quả, trao giải thưởng (Vòng chung kết) sẽ được kéo dài thêm 30 ngày. Về các nội dung, nhiệm vụ tổ chức Hội thi, các đơn vị, địa phương vẫn tiếp tục triển khai theo đúng Kế hoạch số 5395/KH-UBND ngày 13/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

         Ban Quản lý các KCN Đồng Nai thông báo đến các cá nhân, tổ chức, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai biết, tham gia hưởng ứng Hội thi nêu trên. Mỗi bài dự thi sẽ đóng góp phần nào để tháo gỡ các vướng mắc khó khăn trong việc thực thi công vụ hiện nay và góp phần xây dựng nền hành chính của tỉnh Đồng Nai ngày càng được chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch và hiệu quả.​

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Cao Tiến Sỹ - Trưởng ban
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai