Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3993221
CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BỔ SUNG VÀ ĐIỀU CHỈNH MỤC TIÊU THƯƠNG MẠI

Thời gian qua, Ban Quản lý các KCN nhận được nhiều câu hỏi từ các doanh nghiệp trong KCN liên quan đến nội dung ghi nhận tên hàng hóa (mã HS) trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Để doanh nghiệp có thể nắm rõ hơn các quy định về hoạt động mua bán hàng hóa, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai thông tin đến doanh nghiệp các nội dung như sau:

1. Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 và khoản 1 Điều 6 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ, nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn sau khi đăng ký thực hiện các hoạt động này tại các giấy tờ có liên quan theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp.

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 09/2018. Theo đó, đối với hàng hóa thuộc danh mục xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo giấy phép, theo điều kiện, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn tương ứng sau khi đã được cấp giấy phép hoặc đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật.

2. Nghị định số 09/2018/NĐ-CP không có quy định bắt buộc kê khai danh mục hàng hóa đăng ký thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo mã HS. Việc xác định phạm vi danh mục hàng hóa và kê khai danh mục hàng hóa theo mã HS, theo tên gọi hay theo chương… là quyền của nhà đầu tư, tổ chức kinh tế trên cơ sở tự cân đối nhu cầu, năng lực kinh doanh và khả năng tài chính, sự thuận tiện khi thực hiện các thủ tục thông quan, kê khai thuế phù hợp với quy định pháp luật về thuế, tài chính, thủ tục hải quan có liên quan. Cơ quan quản lý đầu tư đăng ký mục tiêu quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trên cơ sở đề nghị của nhà đầu tư/tổ chức kinh tế, phù hợp với quy định pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp và Nghị định số 09/2018/NĐ-CP.

3. Việc kê khai mã HS của hàng hóa trong hồ sơ khai báo Hải quan thực hiện theo quy định pháp luật về thủ tục hải quan. Trong trường hợp gặp vướng mắc về việc kê khai hồ sơ khai báo Hải quan, Công ty  có thể liên hệ với Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) để được hướng dẫn thực hiện theo đúng thẩm quyền.

Căn cứ theo nội dung trên thì việc Công ty đăng ký mua bán hàng hóa theo mã HS hay theo tên gọi, theo chương… là quyền của Công ty, trên cơ sở tự cân đối nhu cầu và khả năng của Công ty.

Quy định của pháp luật về đầu tư không có hạn chế về số loại mặt hàng doanh nghiệp được phép thực hiện hoạt động thương mại.

Như vậy, Công ty có thể bổ sung và điều chỉnh mục tiêu thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối các mặt hàng không thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật mà không cần phải ghi cụ thể tên hàng hóa.

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BAN QUẢN LÝ TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Văn Danh - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai