Thứ bảy, ngày 4/6/2016
KHU CÔNG NGHIỆP LONG ĐỨC
Công ty đầu tư hạ tầng:Công ty TNHH Đầu tư Long Đức
Địa chỉ:​KCN Long Đức, xã long Đức, huyện long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Phone:0251.3501990
Fax:0251.3501358
Email:longduc.tgd@gmail.com
Website:
Vị trí:​Xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Tổng diện tích:
281,32 ha
Tỉ lệ đất đã cho thuê:75,82
Hạ tầng giao thông:đã xây dựng các hạng mục hạ tầng.
Hạ tầng cấp điện:từ điện lưới quốc gia.
Hạ tầng cấp nước:
Hạ tầng thông tin liên lạc:thuận tiện trong và ngoài nước.
Hạ tầng xử lý nước thải:NM XLNTTT công suất 5.000 m3/ngày
Ngành nghề thu hút đầu tư:
Đường dây nóng
(0251)3993221