• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Triển khai văn bản pháp luật mới

GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT CỦA NĂM 2023

Ngày 03/10/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023

QUY ĐỊNH VỀ MỨC HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIAO, ỨNG DỤNG VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2030

Ngày 29/9/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐND Quy định về nguyên tắc, điều kiện, nội dung, hình thức, hồ sơ và mức hỗ trợ hoạt động chuyển giao, ứng dụng và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030.

KHUYẾN KHÍCH, BẢO VỆ CÁN BỘ NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, DÁM NGHĨ, DÁM LÀM, DÁM CHỊU TRÁCH NHIỆM VÌ LỢI ÍCH CHUNG

KHUYẾN KHÍCH, BẢO VỆ CÁN BỘ NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, DÁM NGHĨ, DÁM LÀM, DÁM CHỊU TRÁCH NHIỆM VÌ LỢI ÍCH CHUNG

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 17/2023/TT-BYT NGÀY 25/9/2023 CỦA BỘ Y TẾ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH

Thực hiện nội dung văn bản số 10186/UBND-KGVX ngày 02/10/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện Thông tư số 17/2023/TT-BYT ngày 25/9/2023 của Bộ Y tế; Ban Quản lý các Khu công nghiệp triển khai một số nội dung liên quan như sau:

QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ

QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ

MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 10/2023

MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 10/2023

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

TRIỂN KHAI LUẬT GIÁ SỐ 16/2023/QH15 NGÀY 19/6/2023

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 8561/UBND-THNC ngày 22/8/2023 về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5 và nội dung văn bản số 5230/STC-GCS ngày 05/9/2023 của Sở Tài chính về việc thực hiện triển khai Luật Giá.

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 980/2023/QĐ-TTG NGÀY 22/8/2023 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Thực hiện nội dung văn bản số 8843/UBND-KTN ngày 25/8/2023 của UBND tỉnh và văn bản số 5677/SCT-CN ngày 11/9/2023 của Sở Công Thương về việc triển khai thực hiện Quyết định số 980/2023/QĐ-TTg ngày 22/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục cụ thể công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường

LƯU TRỮ HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐIỆN TỬ

LƯU TRỮ HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐIỆN TỬ

1 - 10 Next

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Các đơn vị kết nghĩa

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại​: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: https://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban ​
​Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai​Chung nhan Tin Nhiem Mang