Thứ bảy, ngày 4/6/2016
KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI
Công ty đầu tư hạ tầng:Công ty Cổ phần KCN Hố Nai
Địa chỉ:KCN Hố Nai, Trảng Bom, Biên Hoà, Đồng Nai
Phone:0251.3671039
Fax:0251.3671040
Email:
Website:
Vị trí:Xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Biên Hoà, Đồng Nai
Tổng diện tích:
226 ha (GĐ 1)
270,65 ha (GĐ 2)
Tỉ lệ đất đã cho thuê:82% (GĐ 1)
Hạ tầng giao thông:
Hạ tầng cấp điện:
Hạ tầng cấp nước:
Hạ tầng thông tin liên lạc:
Hạ tầng xử lý nước thải:
Ngành nghề thu hút đầu tư:
Đường dây nóng
(0251)3993221