Thứ bảy, ngày 4/6/2016

Triển khai văn bản pháp luật mới

TRIỂN KHAI THÔNG TƯ 23/2022 /TT-BTTTT NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2022 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 03/2013/TT-BTTTT NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUY ĐỊNH ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐỐI VỚI TRUNG TÂM DỮ LIỆU

Xem tiếp

THỜI HẠN BẢO QUẢN TÀI LIỆU

Xem tiếp

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU VỀ QUY ĐỊNH VIỆC SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC ĐỂ MUA SẮM NHẰM DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Xem tiếp

KÉO DÀI THỜI HIỆU XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Đây là nội dung tại Nghị quyết 76/2022/QH15 được thông qua ngày 15/11/2022 về Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Xem tiếp

THAY ĐỔI QUY TẮC CỤ THỂ MẶT HÀNG TRONG HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN KHU VỰC.

Xem tiếp

THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THUẾ KHI DOANH NGHIỆP TRÍCH LẬP QUỸ PHÁT TRIỂN KHCN

Xem tiếp

THUẾ TNDN TẠM NỘP CỦA 04 QUÝ KHÔNG THẤP HƠN 80% CỦA NĂM

Xem tiếp

MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 11/2022

Xem tiếp

THÊM HOÁ CHẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN TRONG CÔNG NGHIỆP

Đây là nội dung tại Nghị định 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 sửa đổi Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hóa chất.

Xem tiếp

THỜI HẠN ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ Ở ĐỊA PHƯƠNG

Ngày 08/8/2022, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 18/2022/TT-BKHĐT quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương.

Xem tiếp
1 - 10 Next
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai