Thứ bảy, ngày 4/6/2016

Triển khai văn bản pháp luật mới

THỜI HẠN ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ Ở ĐỊA PHƯƠNG

Ngày 08/8/2022, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 18/2022/TT-BKHĐT quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương.

Xem tiếp

BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Ngày 07/7/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký ban hành Nghị định số 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Xem tiếp

LUẬT THI ĐUA KHEN THƯỞNG 2022 CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2024

Quốc hội thông qua Luật Thi đua, khen thưởng 2022 ngày 15/6/2022 tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Xem tiếp

SỬA QUY ĐỊNH VỀ LẬP HOÁ ĐƠN KHI GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG XUỐNG 8%

Ngày 20/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ và Nghị định 15/2022/NĐ-CP về chính sách giảm thuế GTGT tăng từ 10% xuống 8%.

Xem tiếp

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM - HÀN QUỐC

Xem tiếp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA DOANH NGHIỆP

Ngày 31/5/2022, Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BKHCN về Hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

Xem tiếp

QUY ĐỊNH VỀ THỜI ĐIỂM DỪNG CẤP C/O MẪU D CŨ

Ngày 01/6/2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 10/2022/TT-BCT sửa đổi Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN, trong đó có quy định về thời điểm dừng cấp C/O mẫu D cũ.

Xem tiếp

MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 6/2022

Xem tiếp

QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU KINH TẾ

Ngày 28/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 35/2022/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

Xem tiếp

GIA HẠN NỘP THUẾ GTGT, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Xem tiếp
1 - 10 Next
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai