Thứ bảy, ngày 4/6/2016

Triển khai văn bản pháp luật mới

QUY ĐỊNH MỚI VỀ THÀNH LẬP, CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ

Ngày 05/4/2022, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 23/2022/NĐ-CP về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ.

Xem tiếp

MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 4/2022

Xem tiếp

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU VỀ QUY ĐỊNH BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Ngày 10/3/2022, Chính Phủ ban hành Nghị định số 20/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Xem tiếp

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (VAT) GIẢM VỀ 8% TỪ 01/02/2022

Thuế giá trị giá tăng (VAT) giảm 2 điểm % từ đầu tháng 2 đến cuối năm nay, theo Nghị định 15 vừa được Chính phủ ban hành.

Xem tiếp

THÔNG TƯ 02/2022/TT-BTNMT NGÀY 10/01/202022 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Xem tiếp

NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2022/NĐ-CP NGÀY 10/01/2022 HƯỚNG DẪN LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Xem tiếp

QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CHỦ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Ngày 28/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND về Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Xem tiếp

QUY CHẾ QUẢN LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Ngày 28/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND về Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Xem tiếp

QUY ĐỊNH CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Ngày 21/6/2021, Chính Phủ ban hành Nghị định số 60/2021/NĐ-CP về quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Xem tiếp

NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ (APA) VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT.

Ngày 18/6/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 45/2021/TT-BTC hướng dẫn việc áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Xem tiếp
1 - 10 Next
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai