Thứ bảy, ngày 4/6/2016

Triển khai văn bản pháp luật mới

QUY ĐỊNH MỚI VỀ XÁC ĐỊNH XUẤT XỨ HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Ngày 31/05/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 33/2023/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Xem tiếp

QUY ĐỊNH NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TỈNH ĐỒNG NAI

Xem tiếp

03 NGHỊ ĐỊNH VỀ TINH GIẢN BIÊN CHẾ HẾT HIỆU LỰC TỪ 20/7/2023

Từ ngày 20/7/2023, 03 Nghị định về tinh giản biên chế hết hiệu lực do bị thay thế bởi Nghị định 29/2023/NĐ-CP.

Xem tiếp

TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 01/2023/TT-BKHĐT NGÀY 14/4/2023 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ, PHỤ TÙNG THAY THẾ, PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CHUYÊN DÙNG, NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ, BÁN THÀNH PHẨM TRONG NƯỚC ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC

Thực hiện nội dung văn bản số 2449/SKHĐT-TĐ ngày 01/6/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai Thông tư số 01/2023/TT-BKHĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xem tiếp

VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH, ĐẦU TƯ VÀ THỐNG KÊ

Xem tiếp

BAN HÀNH DANH MỤC PHẾ LIỆU ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU TỪ NƯỚC NGOÀI LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT.

Chính phủ ban hành Quyết định số 13/2023/QĐ-TTg ngày 22/5/2023 về Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Xem tiếp

TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 11/2023/TT-BCT NGÀY 08/5/2023 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH VỀ HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU THUỐC LÁ NGUYÊN LIỆU NĂM 2023

Ngày 18/5/2023 Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai có văn bản số 3473/SCT-TM về việc thực hiện Công văn số 4634/UBND-KTNS ngày 15/5/2023 của UBND tỉnh triển khai Thông tư số 11/2023/TT-BCT ngày 08/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

Xem tiếp

LƯƠNG CƠ SỞ TĂNG LÊN 1.800.000 ĐỒNG/ THÁNG TỪ 01/7/2023

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 01/7/2023, áp dụng mức lương cơ sở 1.8 triệu đồng/tháng cho 9 nhóm đối tượng.

Xem tiếp

CẬP NHẬT, SỬ DỤNG, KHAI THÁC DỮ LIỆU, THÔNG TIN CỦA CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Xem tiếp

GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THU NHẬP DOANH NGHIỆP, THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2023

Xem tiếp
1 - 10 Next
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai