Thứ bảy, ngày 4/6/2016

Tin tức về CNTT - Khoa Học

HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG CHỨC NĂNG THANH TOÁN TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA TỈNH ĐỒNG NAI

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và kịp thời hỗ trợ cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp, tiết kiệm được thời gian, công sức, chi phí phát sinh, công khai minh bạch thông tin, nội dung giải quyết từng thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4. Ban Quản lý các Khu công nghiệp hướng dẫn người dân và doanh nghiệp sử dụng chức năng thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Đồng Nai

Xem tiếp

ĐÁNH GIÁ VỀ SẢN PHẨM DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Xem tiếp

TỔ CHỨC NGÀY HỘI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH ĐỒNG NAI TECHFEST DONGNAI 2022.

Xem tiếp

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ MÁY MÓC THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHIỆP (VIMAF) VÀ TRIỂN LÃM CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TẠI VIỆT NAM (VSIF)

Xem tiếp

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG LUẬT CHUYỂN GIAo CÔNG NGHỆ 2017

Luật Chuyển giao công nghệ chính thức chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 đã cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với hoạt động chuyển giao công nghệ.

Xem tiếp

CHỈ THỊ VỀ VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 10/11/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Chỉ thị về việc phát triển năng lượng sạch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; để phổ biến tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng doanh nghiệp, Ban Quản lý các KCN đăng tải toàn bộ nội dung theo Chỉ thị trên trang thông tin điện tử để các doanh nghiệp nắm bắt thông tin và thực hiện. Chỉ thị nhằm thực hiện tốt phát triển kinh tế xã hội địa phương, song hành cùng phát triển năng lượng xanh, sạch, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả. Hạn chế tối thiểu ảnh hưởng của việc sử dụng năng lượng tác động đến môi trường. Thúc đẩy phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, khuyến khích sử dụng năng lượng mới thân thiện với môi trường trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng trong công tác quản lý Nhà nước về năng lượng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho cộng đồng nhận thức về an ninh năng lượng và biến đổi khí hậu. Ban Quản lý các KCN Đồng Nai đề nghị các Công ty hạ tầng KCN, các doanh nghiệp trong KCN thực hiện theo Chỉ thị nêu trên. (Đính kèm file Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 10/11/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai).

Xem tiếp

TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 07/2017/TT-BKHCN NGÀY 16/6/2017 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Ngày 16 tháng 6 năm 2017, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 07/2017TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Xem tiếp

MỜI THAM DỰ GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG ĐỒNG NAI 2017

Xem tiếp

TRIỂN KHAI THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN XỬ LÝ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP TÊN DOANH NGHIỆP XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP.

 

Ngày 05/4/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Xem tiếp

Triển khai nộp thuế điện tử năm 2015

Thực hiện Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.​

Xem tiếp
1 - 10 Next
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai