Thứ bảy, ngày 4/6/2016

Thông báo

V/V MIỄN, GIẢM, TẠM HOÃN ĐÓNG GÓP QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2022 CHO CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI.

Ngày 07/9/2023, UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 2140/QĐ-UBND về việc phê duyệt miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2022 cho các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Xem tiếp

CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

Xem tiếp

THAM GIA GIẢI THƯỞNG THÀNH PHỐ THÔNG MINH VIỆT NAM 2023.

Xem tiếp

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN, DOANH NGHIỆP THÁNG 9, 10, 11, 12 NĂM 2023 CỦA LÃNH ĐẠO BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

Thời gian tiếp công dân, doanh nghiệp thường xuyên hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu tại trụ sở Ban Quản lý các Khu công nghiệp (trừ ngày thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày Lễ, Tết được nghỉ theo quy định).

Xem tiếp

THÔNG BÁO THU – NỘP QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2023.

Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 12/5/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai và Thông báo số 16/TB-QPCTT ngày 30/6/2023 của Quỹ Phòng, chống thiên tai về việc thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Nai năm 2023; Ban Quản lý các Khu công nghiệp triển khai nội dung thông báo đến các doanh nghiệp trong KCN về việc thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2023 như sau:

Xem tiếp

MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 7/2023

Xem tiếp

THỰC HIỆN QUYẾT LIỆT, HIỆU QUẢ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP

Xem tiếp

MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 6/2023

Xem tiếp

MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 5/2023

Xem tiếp

MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 4/2023

Xem tiếp
1 - 10 Next
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai