Thứ bảy, ngày 4/6/2016

Biểu mẫu Báo cáo - Thống kê

THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ LAO ĐỘNG 06 THÁNG 2023

Nhằm tổ chức thực hiện các quy định pháp luật lao động đồng thời duy trì và ổn định quan hệ lao động, các doanh nghiệp phải thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đầy đủ. Đây là một trong những tiêu chí đánh giá quá trình tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, đồng thời có khả năng ảnh hưởng đến việc thực hiện các thủ tục có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong doanh nghiệp, do đó Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai đề nghị các doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nghiêm túc thực hiện đầy đủ báo cáo về lao động trong 06 tháng đầu năm 2023.

Xem tiếp

MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ LAO ĐỘNG NĂM 2022 VÀ HƯỚNG DẪN ĐIỀN MẪU SỐ 01/PLI VÀ MẪU SỐ 02/PLI

MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ LAO ĐỘNG NĂM 2022 VÀ HƯỚNG DẪN ĐIỀN MẪU SỐ 01/PLI VÀ MẪU SỐ 02/PLI

Xem tiếp

MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ LAO ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Xem tiếp

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Đề nghị doanh nghiệp thực hiện báo cáo qua mạng theo hướng dẫn sau:

Xem tiếp

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI NĂM 2021

Xem tiếp

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG NĂM 2021

Xem tiếp

MẪU QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC

Xem tiếp

BIỂU MẪU BÁO CÁO LAO ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Xem tiếp

BIỂU MẪU THỐNG KÊ DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM CẦN THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM SARS-CoV-2

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai gửi đến các Doanh nghiệp Biểu mẫu thống kê danh sách người lao động nước ngoài và lao động Việt Nam cần thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2

Xem tiếp

THỰC HIỆN BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG NĂM 2020

Xem tiếp
1 - 10 Next
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai