Thứ bảy, ngày 4/6/2016

Cải cách hành chính

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 4 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Xem tiếp

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Xem tiếp

ĐIỂM TIN BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 30/2023 TỪ NGÀY 31/7/2023 ĐẾN NGÀY 04/8/2023

Ngày 04/8/2023, Văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã phát hành Bản tin cải cách hành chính số 30/2023 của Chính phủ

Xem tiếp

TRIỂN KHAI KHẢO SÁT Ý KIẾN NGƯỜI DÂN VỀ CHẤT LƯỢNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Xem tiếp

NIÊM YẾT CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH XÂY DỰNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

Xem tiếp

TRIỂN KHAI HỘI THI TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Xem tiếp

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2023 TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

Xem tiếp

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ I NĂM 2023 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

Xem tiếp

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG” GIAI ĐOẠN 2022 – 2030

Xem tiếp

TUYÊN TRUYỀN, KHUYẾN KHÍCH CÁ NHÂN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA, CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH ĐỒNG NAI TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

Xem tiếp
1 - 10 Next
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai