Thứ bảy, ngày 4/6/2016

Cải cách hành chính

TRIỂN KHAI CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG ĐẢM BẢO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Xem tiếp

NĂM 2025, TỐI THIỂU 20% THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC ĐƯỢC CẮT GIẢM

Xem tiếp

TIẾP NHẬN HỒ SƠ, CÔNG VĂN CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Xem tiếp

ĐẾN 2022, GIẢM THỜI GIAN CHỜ CỦA NGƯỜI DÂN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CÒN TỐI ĐA 30 PHÚT/01 LẦN GIAO DỊCH

Xem tiếp

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TÍCH HỢP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA NĂM 2021

Xem tiếp

ÁP DỤNG CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA ĐỐI VỚI 04 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC DƯỢC PHẨM

Xem tiếp

THÔNG BÁO GIẢM THU PHÍ THỰC HIỆN THỦ TỤC THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ NHẰM HỖ TRỢ, THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI ỨNG PHÓ VỚI DỊCH COVID-19

Xem tiếp

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020 TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

Ngày 14/01/2020, Ban Quản lý các Khu công nghiệp (Ban Quản lý) đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-KCNĐN về cải cách hành chính (CCHC) năm 2020. Trong năm 2020 đã đạt một số kết quả nhất định.

Xem tiếp

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP CÔNG BỐ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TIÊN TIẾN THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015

Xem tiếp

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG PHẠM BÌNH MINH TẠI PHIÊN HỌP LẦN THỨ BẢY CỦA ỦY BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN, CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA VÀ TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI.

Xem tiếp
1 - 10 Next
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai