Thứ bảy, ngày 4/6/2016

Cải cách hành chính

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG” GIAI ĐOẠN 2022 – 2030

Xem tiếp

TUYÊN TRUYỀN, KHUYẾN KHÍCH CÁ NHÂN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA, CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH ĐỒNG NAI TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

Xem tiếp

THƯƠNG NHÂN CÓ THỂ IN GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRÊN GIẤY A4 THÔNG THƯỜNG

Xem tiếp

ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP

Xem tiếp

KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA NGƯỜI DÂN VỀ SỰ PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Xem tiếp

THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

Xem tiếp

CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI; ĐƯỢC SỬA ĐỔI/BỔ SUNG, THAY THẾ; BỊ BÃI BÕ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN ĐỒNG NAI

Xem tiếp

CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày 23/6/2022, Thủ tướng ban hành Quyết định 766/QĐ-TTg phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính.

Xem tiếp

TRIỂN KHAI CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG ĐẢM BẢO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Xem tiếp

NĂM 2025, TỐI THIỂU 20% THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC ĐƯỢC CẮT GIẢM

Xem tiếp
1 - 10 Next
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai