Thứ bảy, ngày 4/6/2016

Cải cách hành chính

KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA NGƯỜI DÂN VỀ SỰ PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Xem tiếp

THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

Xem tiếp

CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI; ĐƯỢC SỬA ĐỔI/BỔ SUNG, THAY THẾ; BỊ BÃI BÕ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN ĐỒNG NAI

Xem tiếp

CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày 23/6/2022, Thủ tướng ban hành Quyết định 766/QĐ-TTg phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính.

Xem tiếp

TRIỂN KHAI CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG ĐẢM BẢO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Xem tiếp

NĂM 2025, TỐI THIỂU 20% THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC ĐƯỢC CẮT GIẢM

Xem tiếp

TIẾP NHẬN HỒ SƠ, CÔNG VĂN CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Xem tiếp

ĐẾN 2022, GIẢM THỜI GIAN CHỜ CỦA NGƯỜI DÂN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CÒN TỐI ĐA 30 PHÚT/01 LẦN GIAO DỊCH

Xem tiếp

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TÍCH HỢP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA NĂM 2021

Xem tiếp

ÁP DỤNG CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA ĐỐI VỚI 04 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC DƯỢC PHẨM

Xem tiếp
1 - 10 Next
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai