Thứ bảy, ngày 4/6/2016

Tin tức về Quy hoạch - Xây dựng

LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO BÁO CÁO QUY HOẠCH TỈNH ĐỒNG NAI THỜI KÌ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Tỉnh Đồng Nai đang tổ chức lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đến nay, đơn vị tư vấn Quy hoạch tỉnh – Công ty TNHH Roland Berger đã phối hợp với các đơn vị trong tỉnh hoàn chỉnh Dự thảo Báo cáo giữa kỳ Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Để đảm bảo chất lượng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xứng tầm vị thế, tiềm năng của tỉnh và phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nhu cầu đầu tư của doanh nghiệp

Xem tiếp

XÁC ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Về việc xác định và quản lý chi phí dịch vụ đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai ban hành Văn bản số 02/HD-SXD ngày 20/7/2022

Xem tiếp

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH CHI PHÍ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Nội dung này được quy định tại Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/9/2021 của Bộ Xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2021 và thay thế Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

Xem tiếp

BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH THÔNG TƯ SỐ 03/2021/TT-BXD NGÀY 19/5/2021 BAN HÀNH QCVN 04:2021/BXD

Xem tiếp

NGÀY 19/5/2021 BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH THÔNG TƯ SỐ 01/2021/TT-BXD BAN HÀNH QCVN 01:2021/BXD

Xem tiếp

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH

NGÀY 19/5/2021, BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH THÔNG TƯ SỐ 02/2021/TT-BXD BAN HÀNH QCVN06:2021/BXD VỀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH

Xem tiếp

BỘ XÂY DỰNG CÔNG BỐ HƯỚNG DẪN CHUNG ÁP DỤNG MÔ HÌNH THÔNG TIN CÔNG TRÌNH - BIM

Xem tiếp

TÌNH HÌNH THUÊ ĐẤT VÀ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI QUÝ I/2021

Xem tiếp

BỘ XÂY DỰNG VỪA BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 65/QĐ-BXD BAN HÀNH SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH NĂM 2020

Xem tiếp

TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2021/NĐ-CP NGÀY 26/01/2021 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH

Xem tiếp
1 - 10 Next
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai