• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Thông tin về lao động

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI DOANH NGHIỆP VÀ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai đề nghị các Doanh nghiệp quan tâm và tổ chức thực hiện các quy định có liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở.

NGHỊ QUYẾT 19/2023/NQ-HĐND NGÀY 29/9/2023 QUY ĐỊNH LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG THU BẰNG 50% THEO MỨC THU PHÍ QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 07/2021/NQ-HĐND NGÀY 30/7/2021

Ngày 29/9/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Nghị quyết 19/2023/NQ-HĐND quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Trong đó, quy định lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thu bằng 50% theo mức thu phí quy định tại nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐNN ngày 30/7/2021.

NGHỊ ĐỊNH 70/2023/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH 152/2020/NĐ-CP

Ngày 18/9/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 70/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

LÙI ĐÓNG KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN ĐẾN NGÀY 31/12/2023 VỚI NHIỀU DOANH NGHIỆP

Tổng Liên đoàn Lao động ban hành Quyết định 7823/QĐ-TLĐ ngày 31/8/2023 về lùi đóng kinh phí công đoàn đối với doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

TIẾP TỤC HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG VIỆC LÀM ĐẾN HẾT NĂM 2023

Ngày 25/08/2023, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định 7785/QĐ-TLĐ sửa đổi Quyết định 6696/QĐ-TLĐ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

CHI TIẾT GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ THAI SẢN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ CHƯA ĐÓNG ĐỦ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Ngày 21/6/2023, BHXH Việt Nam ban hành công văn 1880/BHXH-CSXH thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động tại các đơn vị chưa đóng đủ bảo hiểm xã hội.

THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC

Trong thời gian vừa qua, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại doanh nghiệp đã có những tác động tích cực đến doanh nghiệp và người lao động đồng thời tạo môi trường đoàn kết, đảm bảo hài hoà lợi ích của Nhà nước, của doanh nghiệp và người lao động.

THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG TRỰC TUYẾN

Thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến là một nội dung quan trong trong công tác cải cách hành chính được tỉnh Đồng Nai không ngừng đẩy mạnh thực hiện trong thời gian vừa qua, nhằm góp phần phục vụ hiệu quả hơn trong công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN, TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT CHO DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động trong các doanh nghiệp là cầu nối đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, từ đó nâng cao kiến thức pháp luật và nhận thức của cả doanh nghiệp và người lao động, nhằm đạt được mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

TIẾN HÀNH SƠ KẾT, ĐÁNH GIÁ VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2023 TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 với chủ đề: “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc” diễn ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ 01/5/2023 đến 31/5/2023.

1 - 10 Next

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Các đơn vị kết nghĩa

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại​: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: https://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban ​
​Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai​Chung nhan Tin Nhiem Mang