Thứ bảy, ngày 4/6/2016
TIẾP NHẬN HỒ SƠ, CÔNG VĂN CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

​          Thực hiện Kế hoạch số 4812/KH-UBND ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai các nội dung phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; văn bản số 5992/UBND-HCC ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai các giải pháp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai thông báo đến tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nội dung sau: 

         Tiếp nhận hồ sơ, văn bản và trả kết quả

- Theo  văn bản số 5992/UBND-HCC ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh,  Trung tâm Hành chính công tỉnh tạm ngưng tiếp nhận, trả hồ sơ trực tiếp đối với người dân, doanh nghiệp tại các tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15/CT-TTG ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 30/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, đối với các thủ tục hành chính đã được Ban Quản lý triển khai dịch vụ công mức 3, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khi có nhu cầu thực hiện thủ tục, đề nghị vui lòng nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: dichvucong.gov.vn hoặc dichvucong.dongnai.gov.vn. Đối với các thủ tục chưa triển khai dịch vụ công mức 3, đề nghị vui lòng nộp hồ sơ qua hệ thống bưu điện đến Trung tâm Hành chính công tỉnh, địa chỉ: Số 236 Đường Phan Trung, Phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Kết quả giải quyết hồ sơ sẽ được trả đến địa chỉ đã đăng ký của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp qua hệ thống bưu điện.

- Đối với các công văn của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, Ban Quản lý chỉ tiếp nhận qua hệ thống dịch vụ bưu chính công ích từ ngày 01/6/2021 cho đến khi có thông báo mới, không nhận trực tiếp tại trụ sở Ban Quản lý trong thời gian này. Kết quả giải quyết văn bản, hồ sơ sẽ được gửi qua hệ thống bưu điện.

Trong trường hợp cấp bách, đề nghị doanh nghiệp liên hệ đường dây nóng:

+ Tại Văn phòng Ban Quản lý: Ông Châu Anh Huy – Chánh Văn phòng, số điện thoại 0251. 3892378 – 211 (di động: 0913.611.033).

+ Tổ một cửa của Ban Quản lý tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: Bà Trần Thị Châu Giang – Phó Chánh Văn phòng, điện thoại: 0251 - 8 824.824 (di động: 0919.262.338).

Thông tin hỗ trợ

- Thông tin tổng hợp: Đề nghị thường xuyên theo dõi thông báo trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý tại địa chỉ diza.dongnai.gov.vn.

- Tổng đài 0251-1022.​ 

1140- BQL Tiep nhan hs trong giai doan phong chong dich.pdf1140- BQL Tiep nhan hs trong giai doan phong chong dich.pdf

Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai