Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Quyết định số 480/QĐ-KCNĐN về việc công bố công khai dự toán cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên

Ngày 15/11/2021, Ông Lê Văn Danh – Phó Trưởng Ban Phụ trách đã ký ban hành Quyết định số 480/QĐ-KCNĐN về việc công bố công khai dự toán cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên theo Nghị Quyết số 58/NQ - CP của Chính phủ đối với dự toán ngân sách năm 2021 đã bố trí của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai

Nội dung chi tiết trong Quyết định đính kèm​

480-QD CONG KHAI CAT GIAM TIET KIEM THEO NQ 58-CP.pdf480-QD CONG KHAI CAT GIAM TIET KIEM THEO NQ 58-CP.pdf

Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai