Thứ bảy, ngày 4/6/2016
TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ CÁC HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
 

Ngày 01/3/2022, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản số 2099/UBND-KTN về việc xử lý các hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp, Ban Quản lý các KCN và các Sở, ban ngành liên quan rà soát các quy định hiện hành, tham mưu UBND tỉnh xem xét ủy quyền tiếp nhận hồ sơ và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định cấp giấy phép môi trường các dự án đầu tư trong khu công nghiệp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và việc tiếp nhận hồ sơ nêu trên trong thời điểm hiện nay theo quy định.

Đồng thời, cho đến khi UBND tỉnh ban hành quyết định công bố bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện tiếp nhận và thẩm định các hồ sơ thủ tục về lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, gồm hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường trong khai thác khoàng sản, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.

(Theo đó, ngày 04/3/2022, Sở Tài nguyên và Mội trường Đồng Nai đã có văn bản số 1342/STNMT-CCBVMT gửi các cơ quan liên quan, doanh nghiệp thông báo về nội dung này)./.

Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai