Thứ bảy, ngày 4/6/2016
SSTC ĐÀO TẠO "AN TOÀN LAO ĐỘNG" TẠI CÔNG TY TNHH NEWLIFE VIỆT NAM

Ngày 19/03/2022 Trung tâm Đào tạo - Cung ứng Lao động Kỹ thuật (SSTC) trực thuộc Ban Quản lý các KCN Đồng Nai (Diza) đã phối hợp cùng Công ty TNHH Newlife Việt Nam ở KCN Tam Phước tổ chức lớp tập huấn "An toàn vệ sinh lao động". Nhằm triển khai tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động cho nhân viên, hằng năm công ty thường xuyên tổ chức các lớp huấn An toàn vệ sinh lao động cho bộ phận quản lý, nhân viên và công nhân.

Tham gia giảng dạy là giáo viên cơ hữu của SSTC nhiều kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực an toàn và vệ sinh lao động với các nội dung như: 

 - Giới thiệu, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

 - Quyền, nghĩa vụ về an toàn, vệ sinh lao động của người lao động và người sử dụng lao động.

 - Nhiệm vụ và quyền hạn của an toàn vệ sinh viên trong công tác an toàn, vệ sinh lao động.

 - Nguyên tắc cấp phát, sử dụng, bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân.

 - Đặc điểm lao động yếu tố tác hại và bệnh nghề nghiệp - Biện pháp phòng chống

 - Phòng và xử trí tai nạn rủi ro nghề nghiệp

 - Quản lý vệ sinh lao động

 - Quản lý sức khỏe người lao động.

Việc trang bị những kiến thức kỹ năng cần thiết để người lao động có thể chủ động phòng ngừa những tai nạn lao động đồng thời hiểu rõ được các tình huống tiềm tàng tại nơi làm việc có thể dẫn đến việc tai nạn lao động bất cứ lúc nào để giúp có sự chuẩn bị từ trước thông qua việc dự báo rủi ro để từ đó có thể phòng ngừa tai nạn trong quá trình sản xuất và vận hành các thiết bị trong quá trình sử dụng sản xuất tại công ty.​

Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai