Thứ bảy, ngày 4/6/2016
PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2021-2025.
 ​    Ngày 30/3/2022, Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản số 663//SKHCN-QCN đề nghị triển khai Kế hoạch số 02/KH-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai ngày 06/01/2022 về Phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025 theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ, cụ thể:

- Mục đích:

+ Thúc đẩy việc hình thành và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào sản suất và kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh;

+ Hỗ trợ các doanh nghiệp tiềm năng có thể phát triển thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

- Nội dung kế hoạch:

+  Thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, điều tra khảo sát và xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

+ Hỗ trợ hình thành và nâng cao năng lực các tổ chức tư vấn, hỗ trợ ươm tạo, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

+ Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi khác theo quy định tại Điều 12, 13, 14, 15, 16, 17 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP;

+ Tôn vinh, khen thưởng các doanh nghiệp, doanh nhân.

Ban Quản lý các khu công nghiệp gửi kèm Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 06/01/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về Phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025 và Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ đến các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp tham khảo và thực hiện. 2_2022_KH_2.pdf Nghi dinh 13.2019 ve KHCN.pdf


 
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai