Thứ bảy, ngày 4/6/2016
THÚC ĐẦY CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

​           Ngày 14/4/2022, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3603/UBND-KGVX về việc thúc đẩy chuyển đổi số tại doanh nghiệp nhỏ và vừa, tham gia xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Nhằm thúc đẩy, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ sở kinh doanh nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số, tiếp cận các nền tảng số, giải pháp công nghệ, ứng dụng nhằm tối ưu hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh doanh, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Đồng Nai; Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo:

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh chủ động, tích cực tham gia xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của đơn vị mình, từ đó đề ra lộ trình, kế hoạch, giải pháp chuyển đổi số phù hợp, giúp doanh nghiệp phát triển nhanh hơn, mạnh hơn. Đồng thời, xác định được mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp giúp các cơ quan nhà nước, tổ chức tư vấn đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, phát triển kinh tế số tại địa phương.

Các doanh nghiệp thực hiện đăng ký tham gia đánh giá mức độc chuyển đổi số doanh nghiệp trên Cổng Thông tin chỉ số chuyển đổi doanh nghiệp tại địa chỉ: dbi.gov.vn để tự đánh giá mức độ chuyển đổi số của đơn vị mình; đồng thời phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông hoặc đề nghị tổ chức tư vấn độc lập đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp. Xác định dược mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp là điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa được tham gia Chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa tích cực tham gia Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số:

- Chương trình chỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số theo Quyết định số 377/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm mục tiêu đẩy nhanh chuyển đổi số trong doanh nghiệp dựa trên các nền tảng do Chương trình lựa chọn, giới thiệu đến doanh nghiệp. Các hoạt động của Chương trình nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp; hỗ trợ truyền thông, giới thiệu, tư vấn các nền tảng số phục vụ chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp đăng ký tham gia và sử dụng các nền tảng số trên Cổng thông tin điệ tử của Chương trình tại địa chỉ: http://smedx.mic.gov.vn hoặc http://smedx.vn. Tài liệu hướng dẫn được đăng tải tại địa chỉ: http://smedx.vn/huong-dan-su-dung.

- Tích cực phối hợp Sở Thông tin và Truyển thông, Sở kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội doanh nghiệp trong tỉnh triển khai các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Phòng Quản lý Doanh nghiệp.

Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai