Thứ bảy, ngày 4/6/2016
TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN “HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2022”.

​     Ngày 06/6/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1454/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022”;

- Mục tiêu chung:

+ Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Đồng Nai.

+ Xây dựng, triển khai chương trình truyền thông về hoạt động khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo, phổ biến, tuyên truyền các điển hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong và ngoài tỉnh.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Tổ chức ít nhất 06 Hội thảo/Hội nghị, diễn đàn kết nối khởi nghiệp,…

+ Tổ chức sự kiện Ngày hội khởi nghiệp (Techfest DongNai) và tham gia Ngày hội khởi nghiệp quốc gia, quốc tế.

+ Hình thành ít nhất 02 khu dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

+ Hình thành ít nhất 03 câu lạc bộ khởi nghiệp trong các trường đại học, cao đẳng và ít nhất 02 câu lạc bộ khởi nghiệp ở địa phương.

+ Tổ chức ít nhất 10 lớp đào tạo, tập huấn.

+ Tiếp nhận và hỗ trợ ít nhất 02 hồ sơ theo Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

+ Họp Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo định kỳ 06 tháng, năm.

- Đối tượng hỗ trợ:

+ Cá nhân, nhóm cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp có khả năng dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới (có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu). Ưu tiên các dự án thuộc các ngành, lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

+ Các tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất – kỹ thuật, đầu tư, truyền thông cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các tổ chức, cá nhân tham gia khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

Ban Quản lý các khu công nghiệp gửi kèm Quyết định số 1454/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022” đến các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp tham khảo và thực hiện. QD1454 phe duyet He sinh thai khoi nghiep Doi moi sang tao tinh Dong Nai.pdf

Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai