Thứ bảy, ngày 4/6/2016
THÊM HOÁ CHẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN TRONG CÔNG NGHIỆP
 

Đây là nội dung tại Nghị định 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 sửa đổi Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hóa chất.

Theo đó, bổ sung một số hóa chất vào Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp như sau: (tên hóa chất theo tiếng Việt kèm mã số HS để tham khảo)

- Amoniac (khan): 28141000; Axetylen: 29012910; Clo: 28011000; Flo: 28013000;

- Hydro: 28041000; Hydro florua: 28111100; Hydro sunphua: 28111990;

- Lưu huỳnh dioxit: 28112920; Axit nitric: 28080000; Photpho (trắng, vàng, đỏ):

28047000.

* Tiền chất công nghiệp nhóm 1:

- Cyclopentyl bromua: 29033990; Cyclopentyl clorua: 29038900; Cyclopentyl magie bromua: 29319090;

- O-cloro benzo nitril (2-cloro benzo nitril): 29269000; o-Bromo benzo nitril (2-Bromo benzo nitril): 29269000; Propiophenon: 29143900.

Ngoài ra, bổ sung quy định các trường hợp không thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp như sau:

- Hoạt động pha loãng, phối trộn hóa chất không xảy ra phản ứng hóa học tạo thành hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp để đưa vào quá trình sử dụng, sản xuất sản phẩm, hàng hóa khác của chính tổ chức, cá nhân.

- Thành phần hóa chất trong hỗn hợp chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp có hàm lượng trong hỗn hợp chất nhỏ hơn 0,1%.

Nghị định 82/2022/NĐ-CP  ND 82.2022.pdfND 82.2022.pdf có hiệu lực từ ngày 22/12/2022; Khoản 14 Điều 1 Nghị định 82/2022/NĐ-CP sửa đổi Điều 27 Nghị định 113/2017/NĐ-CP có hiệu lực sau một năm kể từ ngày 22/12/2022.

Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai