Thứ bảy, ngày 4/6/2016
THỰC HIỆN KHẢO SÁT TÌNH HÌNH TẠM TRÚ TẠI DOANH NGHIỆP CỦA LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Ngày 28/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2022/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế (có hiệu lực từ ngày 15/7/2022), trong đó, có quy định mới liên quan đến việc tạm trú, lưu trú của chuyên gia, người lao động là người nước ngoài (LĐNN) tại các Khu công nghiệp. Theo đó, chuyên gia, lao động chỉ được tạm trú ở cơ sở lưu trú trong KCN và cơ sở lưu trú này “phải được xây dựng tại phần diện tích đất dịch vụ của khu công nghiệp; bảo đảm khoảng cách an toàn về môi trường…” (Khoản 3, Điều 25, Nghị định 35/2022/NĐ-CP của Chính phủ).

Nhằm nắm bắt, tổng hợp, đánh giá và đề xuất các chính sách có liên quan, các doanh nghiệp thực hiện việc báo cáo, thống kê về việc tạm trú LĐNN, cơ sở tạm trú tại các doanh nghiệp KCN (theo mẫu đăng tải tại website Ban Quản lý).

Nội dung, cách thức thực hiện mẫu khảo sát, thống kê được thực hiện:

Bước 1: Thực hiện báo cáo bằng văn bản giấy, ký đóng dấu của chủ doanh nghiệp và scan file dạng pdf.

Mau BC LDNN tam tru tai DN.docMau BC LDNN tam tru tai DN.doc

Bước 2: Truy cập trang web http://diza.dongnai.gov.vn  à Biểu mẫu báo cáo - Thống kê à Báo cáo tại trú tại doanh nghiệp của LĐNN à Link báo cáo và nhập dữ liệu theo hướng dẫn.  

Bước 3: Gắn file pdf của bước 1 vào đường link theo đúng hướng dẫn.

Link báo cáo tạm trú tại doanh nghiệp của LĐNN​

Phòng Quản lý Lao động (Diza)​
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai