Thứ bảy, ngày 4/6/2016
XÂY DỰNG, THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỀ TIỀN THƯỞNG VÀ ỔN ĐỊNH QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀO CUỐI NĂM 2022

Vào dịp cuối năm, tình hình quan hệ lao động có nhiều ảnh hưởng do tâm lý của người lao động về việc nâng lương, tiền thưởng tết,…Do đó, các doanh nghiệp cần có kế hoạch xây dựng tiền lương, thưởng nhằm ổn định quan hệ lao động trong doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- Lập kế hoạch chi trả tiền lương, tiền thưởng cuối năm 2022 (mức lương, mức thưởng và thời hạn chi trả…), kế hoạch nghỉ Tết, giải quyết phép năm (xem xét kết hợp nghỉ Tết để lao động ở các tỉnh xa, có điều kiện về thăm gia đình);

- Phối hợp Công đoàn triển khai, thông báo kế hoạch chi trả tiền lương, tiền thưởng và kế hoạch nghỉ Tết cho toàn thể người lao động được rõ, đồng thời tổ chức đối thoại với người lao động để thu thập ý kiến, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng kịp thời giải quyết các vướng mắc, hạn chế đến mức thấp nhất các tranh chấp lao động và đình công; 

- Đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời tiền lương, tiền thưởng cho người lao động theo kế hoạch, không để xảy ra tình trạng doanh nghiệp nợ tiền lương, tiền thưởng của người lao động; Xem xét hỗ trợ vật chất và phương tiện đi lại cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán.

Phòng Quản lý Lao độn​g (Diza)
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai