Thứ bảy, ngày 4/6/2016
KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HỆ THỐNG THUẾ ĐẾN NĂM 2025
 

​Ngày 22/11/2022 , Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2439/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch cải cách hệ thống thuế đến năm 202​5.

Theo đó, một số mục tiêu tổng thể, cụ thể của kế hoạch:

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách thuế gắn với cơ cấu ngân sách nhà nước theo hướng bảo toàn bộ các nguồn thu, mở rộng cơ sở thu, nhất là các nguồn thu mới, phù hợp với thông tin quốc tế ; hạn chế tối đa việc lồng ghép chính sách xã hội trong luật thuế và chính sách miễn phí, giảm thiểu, bảo đảm cơ cấu tính toán trung lập của thuế, hướng tới một hệ thống thuế đồng bộ, có cơ cấu bền vững, bảo đảm huy động hợp lý nhất các nguồn lực cho ngân sách nhà nước, đồng thời tài trợ phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, công bằng, khuyến khích đầu tư, thúc đẩy cạnh tranh, điều tiết thu nhập hợp lý, phù hợp với quá trình hội nhập, phát triển của nền kinh tế.

- Mục tiêu về cải cách chính sách thuế: Hệ thống chính sách thuế Việt Nam đến năm 2025 bao gồm Thuế giá trị gia tăng, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu; Thu nhập doanh nghiệp, Thu nhập cá nhân,Thuế tài nguyên; Sử đánh nông nghiệp, Sử đất phi nông nghiệp; bảo vệ môi trường bảo vệ; các khoản phí, các khoản phí và các khoản thu khác thuộc ngân hàng nước.

Về quy định thu ngân sách từ thuế, chắc chắn duy trì Tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước từ thuế, phí ở trạng thái ổn định, hợp lý và phù hợp với Kế hoạch   phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 05 năm 2021-2025; giai đoạn đầu tập tin hỗ trợ doanh nghiệp, người dân giải quyết khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19.

- Về cải cách quản lý thuế: Hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý thuế, phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định pháp luật Việt Nam, trọng tâm: thế chế quản lý thuế đồng bộ, công khai, minh bạch , công bằng, ứng dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế..., đội ngũ công chức thuế chuyên nghiệp, chuyên sâu, liêm chính; hệ thống công nghệ thông tin tích hợp, tập trung, đáp ứng yêu cầu xử lý, cung cấp thông tin cho quản lý thuế, dịch vụ số cho người nộp thuế...

Chi tiết Quyết định số 2439/ QĐ- BTC  quyet-dinh-2439-qd-btc-bo-tai-chinh.pdf

Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai