Thứ bảy, ngày 4/6/2016
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI XUẤT SẮC NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ngoài Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Nhân dân và cán bộ huyện Cẩm Mỹ là tập thể thứ 02 vinh dự được Thủ tướng Chính phủ trao tặng cờ thi đua.

Để đạt được thành tích nêu trên, năm 2021 là một năm Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai đã xuất sắc giành được thành tích lớn, cụ thể:

Năm 2021 là năm nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, kinh tế toàn cầu rơi vào tình trạng suy thoái, thị trường tài chính nhiều biến động bất thường, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị suy giảm, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, thậm chí phải dừng hoạt động, việc làm và thu nhập của người lao động bị ảnh hưởng…

Mặc dù vậy, thu hút đầu tư tại  các KCN tỉnh Đồng Nai vẫn vượt kế hoạch; đạt 1,23 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (trong đó 371,6 triệu USD cấp mới, tăng vốn là 899,76 triệu USD và giảm vốn 44,5 triệu USD) đạt 175,3% so với kế hoạch năm (kế hoạch 700 triệu USD) và 2.926,6 tỷ đồng (tương đương 126,72 triệu USD) vốn đầu tư trong nước (trong đó 2.821,64 tỷ đồng (tương đương 122,15 triệu USD) cấp mới và tặng vốn 1.601,61 tỷ đồng (tương đương 69,33 triệu USD) và giảm vốn 1.496,65 tỷ đồng (tương đương 64,76 triệu USD)) đạt 146,3% kế hoạch năm.

Việc xây dựng và phát triển các KCN đã tạo điều kiện huy động các nguồn vốn, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư nước ngoài; góp phần tăng trưởng kinh tế bằng đóng góp ngân sách; tạo năng lực sản xuất mới, nguồn hàng hoá mới; tạo công ăn việc làm và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ.

Bên cạnh phát triển hạ tầng kỹ thuật KCN, công tác phát triển hạ tầng xã hội cũng được quan tâm, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang triển khai đề án các thiết chế công đoàn tại các KCN, điều này đã góp phần tích cực trong công tác phát triển hạ tầng xã hội KCN.

Các dự án đầu tư trong KCN triển khai nhanh, cơ bản bảo đảm theo tiến độ đăng ký và sử dụng đất hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định pháp của các doanh nghiệp, KCN được tăng cường; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan tiếp tục được đẩy mạnh; việc thực quy chế dân chủ, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả,…
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai