Thứ bảy, ngày 4/6/2016
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT ÂM LỊCH VÀ NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH NĂM 2023 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Ngày 07/12/2022, Bộ Trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông báo số 5034/TB-LĐTBXH về việc Thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Theo đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo đến các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; doanh nghiệp và người sử dụng lao động khác thực hiện lịch nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các ơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ tết Âm lịch năm 2023 từ thứ Sáu  ngày 20/01/2023 Dương lịch (29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 Dương Lịch (mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão).

2. Công chức, viên chức nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 từ thứ Sáu ngày 01/9/2023 đến hết thứ Hai ngày 04/9/2023 Dương lịch.

3. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2023 lưu ý thực hiện: bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.

4. Đối với người lao động, người sử dụng lao động lựa chọn  phương án nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2023:

Đối với dịp tết Âm lịch: lựa chọn các phương án:

- Chọn 01 ngày cuối năm Nhâm Dần và 04 ngày đầu năm Quý Mão.

- Chọn 02 ngày  cuối năm Nhâm Dần và 03 ngày đầu năm Quý Mão.

- Chọn 03 ngày cuối năm Nhâm Dần và 02 ngày đầu năm Quý Mão.

Đối với dịp nghỉ lễ Quốc khánh: Thứ Bảy ngày 02/9/2023 Dương lịch và lựa chọn 01 trong 02 ngày: Thứ Sáu ngày 01/9/2023 hoặc Chủ Nhật ngày 03/9/2023.

Chi tiết Thông báo số 5034/TB-LĐTBXH TB 5034-tb-ldtbxh (1).pdf

Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai