Thứ bảy, ngày 4/6/2016
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

Ngày 26/12/2022, Ông Phạm Văn Cường – Phó Trưởng Ban Phụ trách đã ký ban hành Quyết định số 423/QĐ-KCNĐN về việc công bố công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

      Nội dung chi tiết trong Quyết định đính kèm

 QĐ CONG KHAI NSNN 2023.pdf  

PHU LUC CONG KHAI NSNN 2023.pdf
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai