Thứ bảy, ngày 4/6/2016
SSTC - DIZA MỞ KHÓA BỒI DƯỠNG VỀ PHÂN LOẠI DỰ ÁN, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG, GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG, VẬN HÀNH CTXLNT, THANH TRA, KIỂM TRA, XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BVMT

Kính gửi Quý Doanh nghiệp

Nhằm củng cố, nâng cao kiến thức pháp luật về môi trường cho doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trung tâm SSTC trực thuộc Ban quản lý các KCN Đồng Nai, tổ chức tập huấn: Bồi dưỡng về phân loại Dự án, đánh giá tác động môi trường, ứng phó sự cố môi trường, giấy phép môi trường, vận hành CTXLNT, thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT cho cán bộ lãnh đạo, nhân viên phụ trách về môi trường tại doanh nghiệp.

Thời gian: thứ 7 ngày 25/03/2023 (sáng: 8h – 11h30; chiều 13h30 – 16h30)

Địa điểm: Hội trường Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai (Số 26, Đường 2A, KCN Biên Hòa 2, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai)

Học phí: 1.500.000 đồng/học viên/khóa học

Thời gian đăng ký: đến hết ngày 10/03/2023 (Thứ sáu)

Ø  Doanh nghiệp đăng ký theo đường link hoặc quét mã QR Code https://forms.gle/hJjpL7HoZAn7pHL47

TB khoá bồi dưỡng về Môi trường.pdfTB khoá bồi dưỡng về Môi trường.pdf

Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai