Thứ bảy, ngày 4/6/2016
TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 01/2023/TT-BKHĐT NGÀY 14/4/2023 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ, PHỤ TÙNG THAY THẾ, PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CHUYÊN DÙNG, NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ, BÁN THÀNH PHẨM TRONG NƯỚC ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC

Thực hiện nội dung văn bản số 2449/SKHĐT-TĐ ngày 01/6/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai Thông tư số 01/2023/TT-BKHĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;  Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai triển khai đến các doanh nghiệp Thông tư số 01/2023/TT-BKHĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được ban hành để biết, lựa chọn nhà cung cấp khi có nhu cầu.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị kịp thời phản ánh về Sở kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

(Đính kèm chi tiết nội dung Thông tư số 01/2023/TT-BKHĐT Ngày 14/4/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư:​ TT 01.2023.BKHĐT về danh mục máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, bán thành phẩm trong nước đã sx được.pdfTT 01.2023.BKHĐT về danh mục máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, bán thành phẩm trong nước đã sx được.pdf )
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai