Thứ bảy, ngày 4/6/2016
THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ LAO ĐỘNG 06 THÁNG 2023

1. Các doanh nghiệp thực hiện báo cáo về tình hình sử dụng lao động và gửi về Ban Quản lý

Mau 1-tinh hinh su dung lao dong.docMau 1-tinh hinh su dung lao dong.doc

Mau 2 - quy dinh phap luat, che do chinh sach.docMau 2 - quy dinh phap luat, che do chinh sach.doc

Mau 06 -Bao cao LDNN-2022.xlsMau 06 -Bao cao LDNN-2022.xls

- Thời kỳ báo cáo: 06 tháng đầu năm 2023 (tính từ ngày 01/12/2022 đến ngày 31/5/2023).

- Thời hạn nộp báo cáo: trước ngày 20/6/2023

2 Nhập mẫu báo cáo trên hệ thống đường link:

Link báo cáo - Mẫu số 2

Link báo cáo mẫu số 6

3. Các mẫu biểu báo cáo về an toàn – vệ sinh lao động:

Mau BC 3-Tinh hinh tai nan lao dong-220509.xlsMau BC 3-Tinh hinh tai nan lao dong-220509.xls

Mau BC 4 -Ket qua chuong trinh hanh dong cu the ve ATVSLD.xlsMau BC 4 -Ket qua chuong trinh hanh dong cu the ve ATVSLD.xls

Mau 5- Bao cao cong tac an toan ve sinh lao dong nam 2020.docMau 5- Bao cao cong tac an toan ve sinh lao dong nam 2020.doc

Đề nghị các doanh nghiệp thực hiện và gửi báo cáo về:

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai

Số 207, Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513-941320 (P. Chính sách Việc làm và An toàn lao động)
(Phòng Quản lý Lao động - DIZA)​
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai